ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.13 ในระดับใด

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.13 ในระดับใด

Number of Voters
113
First Vote
DATE_FORMAT_LC2
Last Vote
DATE_FORMAT_LC2

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.13 ในระดับใด

Hits Percent Graph
มากที่สุด
102 90.3%
มาก
6 5.3%
น้อยที่สุด
3 2.7%
ปานกลาง
1 0.9%
น้อย
1 0.9%