บุคลากร

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
อัตรากำลัง 10 คน

( ข้าราชการ 6 อัตรา / พนักงานราชการ 1 อัตรา / อัตราจ้าง 3 อัตรา)

title Filter 

Display Num 
Num Item Title
1 กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ
2 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
3 กลุ่มติดตามและประเมินผล
4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 กลุ่มอำนวยการ