ข่าว ศธภ.13

The latest news from the Joomla! Team

title Filter 

Display Num 
Num Item Title
1 งานชุมนุมยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปี 2559
2 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
3 วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.เขตคลองสามวาฯ
4 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.เขตหลักสี่
6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13"
7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
8 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
9 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13
10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัด "ประชุมเครือข่ายและประสานแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)"
11 วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ
12 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัด "ประชุมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปี 2559 "
13 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้เข้าคาราวะและอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 แด่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
14 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้เข้าคาราวะและอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 แด่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
15 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
16 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จัดประชุมคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประเมินฯ
17 ศธภ.13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส“สุขสันต์วันปีใหม่ 2559” กระทรวงศึกษาธิการ
18 การประชุมคณะกรรมการบริหารส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1-13
19 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
20 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL