งานชุมนุมยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดงานชุมนุมยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด มอบโล่ที่ระลึกให้แก่หน่วยงานผู้มีอุปการคุณ ได้แก่ เทศบาลคลองตาคต สถานีตำรวจภูธรโพธาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยม ค่ายย่อยที่ 1และค่ายย่อยที่ 2 ค่ายย่อยที่ 1 ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 112 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 14 คน และคณะกรรมการ จำนวน 10 คนค่ายย่อยที่ 2 ประกอบด้วย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาด จำนวน 168 คน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 21 คน และคณะกรรมการ จำนวน 15 คนS__4112439.jpg - 68.74 Kb
5478585.jpg - 79.99 Kb

25590329_8303.jpg - 116.13 Kb


ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_1317.jpg - 1.53 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_3263.jpg - 1.97 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_7793.jpg - 1.55 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_4425.jpg - 2.03 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_8562.jpg - 1.51 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_9789.jpg - 1.24 Mb

ซึ่งงานชุมนุมยุวกาชาดฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกยุวกาชาด ได้แก่ กิจกรรมกาชาดระหว่างประเทศ กิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเดินทางไกลและผจญภัย กิจกรรมหมู่บ้านโลกาภิวัฒน์ ในช่วงกลางคืนจะมีกิจกรรมรองกองไป และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

(กิจกรรมกาชาดระหว่างประเทศ) กิจกรรมฐานนี้เป็นที่ชื้นชอบและประทับใจเป็นอย่างมาก สำหรับนักเรียนแต่ละค่ายย่อยและอาจารย์ผู้ดูแลควบคุม เป็นอับดับที่ 1 ฐานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สนุก มันส์ ฮา และเกมส์บันไดงูที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมในสงคราม
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_3683.jpg - 1.07 Mb

S__4112445.jpg - 402.97 KbS__4112440.jpg - 59.46 Kb

3.jpg - 105.66 Kb


S__4112496.jpg - 112.54 Kb

1.jpg - 126.56 Kb
4.jpg - 156.25 Kb
2.jpg - 93.74 Kb
25590329_6634.jpg - 139.71 Kb

(กิจกรรมเดินทางไกลและผจญภัย) เดินทางไกลจดเริ่มต้นตั้งแต่ประตูค่าย ผ่านทุ่งนา วัด และกลับมาสู่จุดเริ่มต้น ประมาณ 7 กม. กิจกรรมฐานนี้ทำให้นักเรียนได้ออกเรียนรู้ ในสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_582.jpg - 1.54 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_4992.jpg - 1.60 Mb
12901189_616253618537122_1199193179034729917_o.jpg - 226.58 Kb
12916193_616253568537127_8305493128818972551_o.jpg - 236.41 Kb


(กิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้) เรียนรู้การเผาข้าวหลาม ในสมัยโบราณ การดำรงชีพได้โดยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_4413.jpg - 1.73 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_8719.jpg - 1.12 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_6703.jpg - 1.62 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_5353.jpg - 2.47 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_435.jpg - 1.82 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_9494.jpg - 2.18 Mb

ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_2471.jpg - 1.44 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_5406.jpg - 1.48 Mb
(กิจกรรมหมู่บ้านโลกาภิวัตน์) การทำสบู่ขึ้นมาใช้เองในแต่ละกลิ่นต่างๆ
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_3790.jpg - 1.69 Mb

ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_7360.jpg - 1.50 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_4927.jpg - 1.43 Mb
ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_7864.jpg - 1.53 Mb

ชุมนุมยุวฯศธภ.13ปี59_8575.jpg - 1.40 Mb