ผู้อำนวยการ2นายเกื้อกูล  ดีประสงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13