การดำเนินงานตามนโยบาย

ปณิธานความดี


ข่าว ศธภ.13

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันสมเ...

In ข่าว ศธภ.13
25-11-2015
Read more

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...

In ข่าว ศธภ.13
25-11-2015
Read more

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรว...

In ข่าว ศธภ.13
25-11-2015
Read more

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผ...

In ข่าว ศธภ.13
11-11-2015
Read more

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสำนักงาน...

In ข่าว ศธภ.13
11-11-2015
Read more

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าคารวะและมอบพวงมาลัยแสดงความยินดีแด่ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เนื่องใ...

In ข่าว ศธภ.13
02-11-2015
Read more

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ มอบหมายให้ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุคร...

In ข่าว ศธภ.13
14-10-2015
Read more

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ เข้าคารวะและมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความยินดีแด่ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ได้รับดำรงตำ...

In ข่าว ศธภ.13
09-10-2015
Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าคารวะและมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความยินดีแด่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ได้รับดำรงตำแหน่...

In ข่าว ศธภ.13
07-10-2015
Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าคารวะและมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความยินดีแด่ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ได้รับดำรง...

In ข่าว ศธภ.13
07-10-2015
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำเขตตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13


นายเกื้อกูล  ดีประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13