image
ผอ.ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ฯ
ROKSTORIES_READMORE
1

ลิงค์องค์กรหลัก


moe
ops

ข่าว ศธภ.13

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิทยา ฉินศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วม ป...

In ข่าว ศธภ.13
19-03-2015
Read more

วันที่ 1 มีนาคม 2558 คณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อบรรจุแล...

In ข่าว ศธภ.13
01-03-2015
Read more

วันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามแล...

In ข่าว ศธภ.13
28-02-2015
Read more

วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมคณ...

In ข่าว ศธภ.13
24-02-2015
Read more

วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม "ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แล...

In ข่าว ศธภ.13
23-02-2015
Read more

วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นางสาวรัชนี มณีรอด ผู้อำนวยการกล...

In ข่าว ศธภ.13
18-02-2015
Read more

วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม "คณะทำงานพิจารณาทบทวนการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหา...

In ข่าว ศธภ.13
18-02-2015
Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา นางปภัสมนต์ วงศ์สุ...

In ข่าว ศธภ.13
15-02-2015
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรินทร์  จำปี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอนันต์  ระงับทุกข์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ