image
ผอ.ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ฯ
ROKSTORIES_READMORE
1

ลิงค์องค์กรหลัก


moe
ops

ข่าว ศธภ.13

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และค...

In ข่าว ศธภ.13
24-04-2015
Read more

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อม นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และ นางปภัส...

In ข่าว ศธภ.13
21-04-2015
Read more

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงาน...

In ข่าว ศธภ.13
21-04-2015
Read more

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ...

In ข่าว ศธภ.13
07-04-2015
Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 ประจำปีงบป...

In ข่าว ศธภ.13
07-04-2015
Read more

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 07.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี” ในช่ว...

In ข่าว ศธภ.13
07-04-2015
Read more

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิทยา ฉินศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วม ป...

In ข่าว ศธภ.13
19-03-2015
Read more

วันที่ 1 มีนาคม 2558 คณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อบรรจุแล...

In ข่าว ศธภ.13
01-03-2015
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรินทร์  จำปี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอนันต์  ระงับทุกข์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ