การดำเนินงานตามนโยบาย

ประกาศ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1. คำสั่งที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

2. คำสั่งที่ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่ง/ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
1. ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

2. คำสั่งที่ สป. 389/2559 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

3. คำสั่งที่ สป. 390/2559 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค

4. ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

5. คำสั่งที่ สป. 406/2559 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด

6. คำสั่งที่ สป. 407/2559 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด

7. ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค

ข่าว ศธภ.13

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดงานชุมนุมยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยยศ อิ...

In ข่าว ศธภ.13
29-03-2016
Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักง...

In ข่าว ศธภ.13
09-03-2016
Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงา...

In ข่าว ศธภ.13
09-03-2016
Read more

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำ...

In ข่าว ศธภ.13
25-02-2016
Read more

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำ...

In ข่าว ศธภ.13
25-02-2016
Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่ง...

In ข่าว ศธภ.13
23-02-2016
Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำ...

In ข่าว ศธภ.13
17-02-2016
Read more

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้การต้อนรับ คณะก...

In ข่าว ศธภ.13
16-02-2016
Read more

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพกา...

In ข่าว ศธภ.13
04-02-2016
Read more

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามแล...

In ข่าว ศธภ.13
01-02-2016
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำเขตตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13


นายเกื้อกูล  ดีประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13