image
ผอ.ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ฯ
ROKSTORIES_READMORE
1

ลิงค์องค์กรหลัก


moe
ops

Todays Poll

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.13 ในระดับใด

ข่าว ศธภ.13

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ 6/2558 โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติย...

In ข่าว ศธภ.13
28-08-2015
Read more

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าพบ นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมอ...

In ข่าว ศธภ.13
28-08-2015
Read more

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมกันต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ได้เข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำ...

In ข่าว ศธภ.13
28-08-2015
Read more

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13 ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดนวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ ประชา...

In ข่าว ศธภ.13
11-08-2015
Read more

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภ...

In ข่าว ศธภ.13
11-08-2015
Read more

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภ...

In ข่าว ศธภ.13
11-08-2015
Read more

ประกาศรับสมัครสอบเทียบวัดความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558 1.การสอบเทียบวัดความรู้อิสลามศึกษา ใน 3 ระดับ 1.1 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาฮียะฮฺ) 1.2 ระดับอิสลามศึกษาตอ...

In ข่าว ศธภ.13
23-07-2015
Read more

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัด "โครงการทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558"  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที...

In ข่าว ศธภ.13
07-07-2015
Read more

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรินทร์  จำปี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอนันต์  ระงับทุกข์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ