image
ผอ.ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ฯ
ROKSTORIES_READMORE
1

ลิงค์องค์กรหลัก


moe
ops

ข่าว ศธภ.13

วัน อังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และคณะ...

In ข่าว ศธภ.13
29-01-2015
Read more

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.30 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังเสวนา โครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014" จัดโดย กระทรวงเท...

In ข่าว ศธภ.13
22-01-2015
Read more

วัน พุธ ที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นางปภัสมน วงศ์สุทธ...

In ข่าว ศธภ.13
22-01-2015
Read more

วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-12 และตัวแทน เข้าร่วมประชุมเจรจาควา...

In ข่าว ศธภ.13
14-01-2015
Read more

วันที่ 5 มกราคม 2558 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ให้การต้อนรับ นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนัก...

In ข่าว ศธภ.13
14-01-2015
Read more

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2558” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงเช้ามีพิธีตักบา...

In ข่าว ศธภ.13
14-01-2015
Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 เข้าอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558 แด่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ...

In ข่าว ศธภ.13
14-01-2015
Read more

สำนัก งานศึกษาธิการภาค 1-13 เข้าอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558 แด่ ท่านผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิก...

In ข่าว ศธภ.13
14-01-2015
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรินทร์  จำปี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอนันต์  ระงับทุกข์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ