ข่าว ศธภ.13

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพกา...

In ข่าว ศธภ.13
04-02-2016
Read more

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามแล...

In ข่าว ศธภ.13
01-02-2016
Read more

วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการสานนโยบายผ...

In ข่าว ศธภ.13
20-01-2016
Read more

วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัด "ประชุมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปี 2559 " เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าว ใ...

In ข่าว ศธภ.13
20-01-2016
Read more

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้เข้าคาราวะและอวยพร แด่1. นางนิตย์ โรจน์รัตนว...

In ข่าว ศธภ.13
15-01-2016
Read more

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้เข้าคาราวะและอวยพร แด่1. รองศาสตราจารย์นายแพ...

In ข่าว ศธภ.13
06-01-2016
Read more

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองข...

In ข่าว ศธภ.13
06-01-2016
Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายวิชัย ผกผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นางสาวพิมชนก...

In ข่าว ศธภ.13
28-12-2015
Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใ...

In ข่าว ศธภ.13
28-12-2015
Read more

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสำนักงาน ศึ...

In ข่าว ศธภ.13
28-12-2015
Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำเขตตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13


นายเกื้อกูล  ดีประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13